Hledáte práci ve financích? Vidíte se v mezinárodním prostředí a chcete se stát součást nadnárodní společnosti? I vy se můžete se stát jedním z 70.000 odborníků, které tato americká společnost zaměstnává.

Při práci v mezinárodním týmu aktivně využijete nejen angličtinu, ale i další jazyky. Pozice jsou vhodné jak pro absolventy či uchazeče s kratší pracovní zkušeností, ale zároveň i pro zkušené profesionály.

V současné době se rozrůstáme a hledáme ty nejlepší z celého světa. Všechny momentálně otevřené pracovní pozice najdete níže, včetně krátkého popisku pracovní náplně. Aktuálně otevřené pozice najdete níže na stránce.

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás, prosím.

TRANSITION COORDINATOR

Transition tým je součástí centra sdílených služeb a podpůrného týmu, který je zodpovědný za převzetí, zajištění a zefektivnění všech procesů migrujících směrem do lokálního centra sdílených služeb. Současně je tento tým zodpovědný za správné technické provedení těchto migrací za použití standardizovaných metod a postupů, jejich sjednocení v souladu s účetními standardy IFRS a USGAAP, lokálním GAAP a globálně uznávanými postupy společnosti.

LABOUR ACCOUNTING SPECIALIST

Pracovně-administrativní tým je součástí Record2Report oddělení v rámci lokálního centra sdílených služeb, které je zodpovědné za časování pracovních plánů, správnou a včasnou evidenci vztahující se k časovým pracovním plánům zaměstnanců podle stanovených standardů a v souladu se SOX postupy. Současně zodpovídají veškeré dotazy a nesrovnalosti ze strany zaměstanců vztahující se k těmto plánům.

PROCESS IMPROVEMENT SPECIALIST

Tým zodpovědný za zlepšování procesů je součástí Operational Excellence oddělení, které se soustředí na zdokonalování účetních procesů, mezi které spadá: technická podpora a programování, nastavování procesů, jejich kontrola, zlepšování a uvedení do provozu. To vše v souladu s účetními standardy IFRS a USGAAP, lokálním GAAP a globálně uznávanými postupy společnosti.

HR SPECIALIST

Oddělení lidských zdrojů představuje podporu pro fungování a plnění cílů společnosti tím, že poskytují podporu z hlediska administrace strandardizovaných procesů lidských zdrojů jako například administrace bonusového programu zaměstnanců, odchodů na zdravotní dovolenou, změn osobních údajů zaměstnanců, administarce náborů a odchodů zaměstnanců apod. To vše v souladu s dohodou o úrovni poskytovaných služeb a vnitřním řádem.

PROCUREMENT SPECIALIST

Oddělení nákupu je zodpovědné za tvorbu a vystavení objednávek směrem k dodavatelům.Tým nákupu je převážně zodpovědný za proaktivní kontrolu všech vystavených objednávek, ověřování správnosti všech požadovaných informací a potřebných dokumentů a následně vytváření obejdnávek pro požadované zboží. Oddělení nákupu zároveň zaručuje, že veškeré nákupy proběhnou na základě řádně zprocesovaných objednávek v souladu s nákupními strategiemi.

FINANCIAL REPORTING

Tým finančních reporting specialistů je zodpovědný za reporting v rámci centra sdílených služeb, shromažďování dat, jejich správa, analýzy a prezentace výsledků vedení. Tento tým je především zodpovědný za organizaci reportingu, rozpočtování a prognózy, finanční analýzy, jejich interpretace a jejich předání příslušným subjektům v rámci zlepšování procesů a učiňování finančních rozhodnutí.

PAYROLL SPECIALIST

Oddělení lidských zdrojů centra sdílených služeb představuje podporu pro fungování a plnění cílů společnosti tím, že poskytují podporu z hlediska administrace strandardizovaných procesů mzdové agendy. Mezi zodpovědnosti členů tohoto týmu patří precizní zpracování mzdové agendy a výplatních listin, poskytování informací vztahujících se k výplatám zaměstnanců, správné zadávání dat do systému, a to vše v souladu s dohodou o úrovni poskytovaných služeb a vnitřním řádem.

GENERAL LEDGER ACCOUNTANT

Účetní na hlavní knihu je součástí finančně-účetního týmu zodpovědného za správné zprocesování účetních dat, které mají posléze vliv na účetní bilanci, zisk a ztrátovost. Tento tým je především zodpovědný za měsíční závěrkové operace a správné zpracování účetní závěrky. Účetní na hlavní knihu jezodpovědný za přípravu a kontrolu účetních deníků, účetních rozvah, rekonciliace a další účetní operace provedené v souladu s místní legislativou, účetními standardy US GAAP a SOX postupy.

ACCOUNTS PAYABLE

Tým pro účetní závazky je zodpovědný za zpracování faktur a přípravu peněžitých prostředků. Tým pro účetní závazky je především zodpovědný za kontrolu všech dodavatelských faktur a jejich dokumenatci před samotným provedením platby. To vše v souladu se stanovenými postupy a principy.

BILLING TEAM MEMBER

Fakturační tým je součástí Order-to-Cash oddělení v rámci centra sdílených služeb, které představuje podporu pro tvorbu faktur a jejich dodání ke klientům situovaným v US and Evropě. Tento tým zajišťuje včasné a správné vytvoření a distribuci všech finálních faktur a dodatečných dokumentů podle potřeb daného region.

Člen tohoto fakturačního týmu je dále zodpovědný za pre-fakturační a fakturarční aktivity, vystavování dobropisů, reportování vedení a řešení ad hoc úkolů.

INTERCOMPANY SPECIALIST

Specialista pro vnitropodnikové účetnictví je součástí finančně-účetního týmu zodpovědného za správné zpracování účetních dat, které mají posléze vliv na účetní bilanci, zisk a ztrátovost. Tento tým je především zodpovědný za měsíční závěrkové operace a správné zpracování účetní závěrky. Specialista pro vnitropodnikové účetnictví je zodpovědný za přípravu a kontrolu účetních deníků, účetních rozvah, rekonciliace a další účetní operaceprovedené v souladu s místní legislativou, účetními standardy US GAAP a SOX postupy.

CASH COLLECTION

Tým peněžitých inkas a pohledávek je součástí Order-to-Cash oddělení v rámci centra sdílených služeb. Tým zajišťuje včasné vymáhání pohledávek od menších neplatících dlužníků a úpravu těchto alokací. Dále jsou zodpovědni za řešení a případné eskalování námitek a reportování příslušným regionům.

ASSISTANT CUSTOMER SUPPORT

Pozice asistenta/asistentky oddělení zákaznické podpory je součást kontaktního centra, které představuje prvotní kontakt pro zaměstnance společnosti a je ve spolupráci se všemi ostatními jednotkami lokálního centra sdílených služeb. Jsou zodpovědni za zodpovídání veškerých dotazů a žádostí ze strany zaměstnanců a to vše pod odborným dohledem. Jedná se o velmi mnohostrannou pozici, vyžadující všeobecný přehled o všech regionech, odděleních a procesech v rámci lokálního centra sdílených služeb (lidské zdroje, mzdové oddělení, apod.). Mají za úkol efektivně vyřešit veškeré dotazy a požadavky v souladu s normami.

PRE-BILLING SPECIALIST

Předfakturační tým je součástí Order-to-Cash oddělení v rámci lokálního centra sdílených služeb a je zodpovědný za tvorbu dat, které jsou potřeba k následné fakturaci klientů napříč zeměmi. Tento tým zajišťuje včasnou a korektní přípravu všech informací a je zodpovědný za reportování vedení a dalším inetrním týmům a za řešení ad-hoc úkolů.

LEDGER MAINTENANCE SPECIALIST

Tým pro řízení kmenových dat je součástí Record-to-Report oddělení v rámci centra sdílených služeb a je zodpovědný za správu hlavní knihy, obchodních dat a příjem zboží.

Obchodní oddělení je zodpovědné především za zpracování požadavků ze strany prodejců a ověřování, zda veškeré informace, dokumenty a dodatky k již existujícím obchodním datům byly řádně zaznamenány.

Oddělení pro příjem zboží je zodpovědné za proaktivní komunikaci s dodavateli, zaznamenání všech potrvzení ze strany žadatelů a poskytování pravidelných týdenních reportů týkajících se mimořádných faktur. Zároveň nesou zodpovědnost za to, že faktura nebude vystavena dříve, než bude řádně schválena.

SLA & REPORTING FINANCE PROFESSIONAL

Tým pro dohody o úrovni poskytovaných služeb a reportingový tým jsou zodpovědné za reportování v rámci centra sdílených služeb pro Evropu, shromažďování dat, analýzy a prezentaci výsledků vedení.

Specialista pro úroveň poskytovaných služeb je především zodpovědný za kontrolu smluvních podmínek, kontrolu smluv mezi prodejci služby a techniky zajišťující její provedení, za kontrolu klíčových ukazatelů výkonnosti, analýzy statistických dat a jejich interpretaci příslučným stranám v rámci zlepšení procesů a poskytovaných služeb.